Στην ABC Εφαρμόζουμε Μέτρα Κατά της Εξάπλωσης του COVID-19

27/5/2020

Στην ABC Rent A Car εφαρμόζουμε τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, η οικονομία τέθηκε σε σταδιακή επανεκκίνηση και βρισκόμαστε σε φάση επιστροφής στη «νέα κανονικότητα». Μια κανονικότητα όπου θα είναι απαραίτητη η εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Στην ABC Rent a Car εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες μας, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των Αρχών και των ειδικών.

Σε κάθε αυτοκίνητο πραγματοποιείται καθαρισμός με αντισηπτικό υγρό σε τιμόνι, λεβιέ, καθίσματα.

Συγκεκριμένα, έχουν υιοθετηθεί όλα τα μέτρα προληπτικού χαρακτήρα, τόσο στη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων, όσο και στις διαδικασίες που ακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια της προσωπικής, δια ζώσης επαφής με τους πελάτες του δικτύου της ABC:

  • Διατίθενται προληπτικά μέσα ασφαλείας στο χώρο των γραφείων μας (μάσκες, γάντια, συσκευές παροχής αντισηπτικού υγρού).
  • Έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά-διαχωριστικά υαλοπινάκων στα γραφεία για ασφαλή συνύπαρξη εργαζομένων και πελατών.
  • Τα διαθέσιμα καθίσματα για τους επισκέπτες έχουν τοποθετηθεί αραιά για να υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ τους.
  • Προωθείται έντονα η πληρωμή με πιστωτική κάρτα για κατά το δυνατόν ανέπαφες συναλλαγές.
  • Γίνεται διαρκής επιτήρηση των χώρων, ώστε να αποφεύγεται συγκέντρωση πελατών ή εργαζομένων σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων ο ένας από τον άλλο και σε κάθε περίπτωση τηρείται ο περιορισμός του αριθμού πελατών και προσωπικού ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου.
  • Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιείται σχολαστικός και τακτικός καθαρισμός όλων των επιφανειών/γραφείων/πάγκων εργασίας.
  • Μετά από επιστροφή κάθε αυτοκινήτου πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός με αντισηπτικό υγρό σε τιμόνι, λεβιέ, καθίσματα κλπ.
Πραγματοποιείται καθαρισμός των επιφανειών, γραφείων, πάγκων εργασίας για την αντιμετώπιση του COVID-19.